Våga - Lyckas
Jubileumsutställningen
12 september

Krister vann 200 000 kronor
Juryns motiveringar

Bengt Johansson, Bengan med
svenska folket, var en av huvud-
aktörerna. Här bekantar han sig
med 1:a-pristagaren Krister Fors.

Juryns motiveringar - De fyra pristagarna

1:a pris - 200 000 kronor Uppfinnare: Krister Fors, Västra Frölunda, Göteborg.
Bidrag nr. 063: Maskin för rening av avloppsvatten/markfilter.
    "En mycket intressant uppfinning inom miljöområdet, där kraven hela tiden ökar. Utrustningen ger en kompakt och optimerad systemlösning för rening av avloppsvatten, återvinning av avfall, filter media och vatten. Nu använda lösningar med trekammarbrunn med infiltrationsbädd, septitank och minireningsverk i va-lösningar företrädesvis utanför städer och tätorter kan ersättas med denna utrustning. Maskinutrustningen kan storleksmässigt anpassas till aktuella volymkrav.
    Miljöpåverkan med denna uppfinning är positiv och bör vara en lösning bl.a. för fritidshus. Marknadspotentialen bör vara stor, inte bara i Sverige, utan kanske också i många andra länder."

2:a pris - 50 000 kronor Uppfinnare: Sune Synnelius, Västerås
Bidrag nr. 035: Flexible Gripper, (Gripdon).
    "En mycket elegant teknisk lösning på ett universellt gripdon vilket kan få stor användning inom industri och näringsliv.
    Gripdonet kan användas för en stor mängd lyft- och omlastningsoperationer och ersätter därmed, i stor utsträckning, den konventionella hanteringen med lyftstroppar vilket är en ganska tidsödande metod, eller lyftverktyg vilka måste bytas om godsslagets form ändras.
    Gripdonet kan även användas för exempelvis chargering av verktyg i olika typer av verktygsmaskiner. Det kan förutses att principen för denna uppfinning kommer att kunna användas inom många områden.
    Genom sin konstruktion ger gripdonet ett jämnt tryck över ojämna objekt vilket är det unika med uppfinningen.

3:e pris - 25 000 kronor Uppfinnare: Jan Dimon, Fagersta
Bidrag nr. 029: Bärram/bärsele för maskinupphängning.
    En snillrik lösning på ett gammalt problem.
    Uppfinningen underlättar arbetssituationen för personer vilka arbetar med allehanda trädgårdsmaskiner exempelvis häcksaxar, trimmers etc., genom att armarna avlastas samt att ryggen belastas symmetriskt. Därmed kommer uppfinningen att bidra till att arbetsskador på rygg, armar och axlar i större utsträckning kan undvikas. Användningen av trädgårdsredskapen förenklas dessutom genom att maskinerna i många fall kan enkelt föras med endast en hand.
    En stor marknadspotential kan förutses.

3:e pris - 25 000 kronor Uppfinnare: Mikael Håkansson, Malmö
Bidrag nr. 046: Automatisering av maskering för detaljer i målerianläggningar.
    En mycket intressant metod för att automatisera maskeringen av detaljer vilka till vissa delar skall målas med färgpulver. Metoden är i första hand tillämpbar vid målning av större serier av komponenter.
    Genom denna idé kan arbetstempon som framtagning av maskering, manuell applicering av maskeringen samt borttagning av denna efter att färgpulvret sprutats på detaljen elimineras. Målningsprocessen blir även snabbare.
    Klara fördelar ur miljösynpunkt finns genom att överflödigt färgpulver kan samlas upp och återanvändas, samt att färgbemängd maskering inte behöver tas om hand. Marknadspotentialen bör vara mycket stor.


Vid inbjudan till jubileumsutställningen löd uppropet:

Ta chansen att få din innovation eller affärsidé
bedömd, utställd, känd, erkänd och belönad

Kontakt:
Kjell Nyquist, VD, Väsman Invest AB, Telefon 0240 - 195 60
http://www.vasmaninvest.se/